Televizyon Yayınları Bilgilendirme

 2. ETAP TÜM KATMALİKLERİNE VE SAKİNLERİN
       Yönetimimiz ile 1.Etap Toplu Yapı Yönetimi arasında , 16 Şubat 1998 tarihinde düzenlenen ve  Eryaman 2. Etap Toplu Yapı Bölgesine, bedeli karşılığında televizyon yayını vermesine ilişkin sözleşmenin 1.Etap Toplu Yapı Yönetimi tarafından tek taraflı feshedilmesi nedeniyle,

 Eryaman 2. Etap Toplu Yapı Yönetimi olarak, yönetimimizin sorumluluğunda olan mevcut alt yapı üzerinden, bütün konut adalarına yayın verecek biçimde “MERKEZİ HEADENT“ Televizyon Yayın sistemi kurulmuş ve 28.12.2012 tarihinde yayına başlamıştır.

          Bütün konut adalarına yayın vermekte olan televizyon yayın sistemi ile ilgili ada yönetimlerinin bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması, yayına konulması istenilen kanalların belirlenmesi , ileriye yönelik gerekli kararların alınması ve uygulamaya konulması için 05. Ocak 2013 günü saat 15.00 de Toplu Yapı 
yönetiminde bütün konut ada temsilcilerinin katılacağı bir toplantı düzenlenmiştir. hususunu; 

     
 Rica ederiz.

 D A Ğ I T I M                                                     :

2.Etap Ada Yönetim Kurulu Başkanlıklarına                          

Günün Sözü

Yunan serpuşu olan fesi giymek uygun olur da, şapkayı giymek neden olmaz? Ve yine onlara, bütün millete hatırlatmak isterim ki, Bizans papazlarının ve Yahudi hahamlarının özel elbisesi olan cübbeyi ne vakit, ne için ve nasıl giydiler?
Kemal Atatürk - 1925

Hızlı Linkler

Web İstatistikleri

Bugün58
Dün79
Hafta137
Ay1504
Tümü46153

(C) Arne