TV Yayınları Konusunda Etap Sakinlerine DUYURU

  ERYAMAN II. ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİNİN TELEVİZYON YAYINLARI İLE İLGİLİ ETAP MALİKLERİNE VE SAKİNLERİNE YAPTIĞI AÇIKLAMA.

1998 yılından 2012 yılı sonuna kadar Eryaman II. Etap konutlarında izlemekte olduğumuz 
televizyon yayınları,  Eryaman II. Etap Toplu Yapı Yönetimi ile  Eryaman I.Etap Toplu Yapı yönetimi
arasında düzenlenen ve Yenimahalle 3. Noterliğince de 16 Şubat 1998 tarih ve 06749 yevmiye
numarası ile onaylanan sözleşme uyarınca Eryaman I.Etap Toplu Yapı Yönetiminin sorumluluğunda
bulunan CATV (Kablolu TV Yayın) sisteminden bedeli karşılığında yararlanıyorduk.

Eryaman I. Etap Toplu Yapı Yönetimi, kimi ada yöneticilerinin istekleri ve girişimleri sonucu,
21.11.2012 tarih ve 2012/937 sayılı yazılarıyla, 31.12.2012 günü itibariyle iki etap arsında imzalanmış
sözleşmeyi tek taraflı, “fesih ettiklerini” yönetimimize bildirmişlerdir.

Eryaman 1. Etap Toplu Yapı Yönetiminin sözleşmeyi tek taraflı fesih etmesi ile ortaya çıkan
durumu görüşmek ve 1998 tarihinde, 14.095.000.000.-TL ödeyerek sahibi ve sorumlusu olduğumuz
alt yapı üzerinden yeni bir yayın sisteminin devreye sokulabilmesi ile ilgili gerekli kararların alınıp
uygulamaya konması için bütün konut ada yönetimleri toplantıya çağrılmıştır.

 Mevcut alt yapının fiber kablo ile revize edilerek internete açık, çok fonksiyonel, sahibi
olacağımız ve hiçbir yayın bedeli ödemeden sürekli yararlanacağımız  ve konut başına 28.00 liraya
mal olacak bir yayın sisteminin  devreye sokulması için gerekli kararların birlikte alınıp uygulamaya
konması amacıyla düzenlenen toplantıya 61,62,64,65,66,67,68,71 ve 72 Ada yönetimleri  katılmamıştır.

Kimi Ada Yönetimlerinin bilinen nedenlerle katılmamasına ve engellemelerine karşın II.Etap
Toplu Yapı Yönetimi sorumluluğu gereği, 1998 tarihinden günümüze kadar II.Etap Bölgesi olarak,
yaklaşık 650,000,00-TL yayın bedeli ödeyerek yararlandığımız, ancak düzeltilmesi ve günümüz koşullarına
uygun olması bir türlü sağlanamayan, bu nedenlerle de kimi adaların büyük yatırımlar yaparak kendi
sistemlerini kurmalarına neden olan  mevcut yayın sisteminin yerine, bütün konut adalarının katılması
durumunda, konut başına dört eşit taksitler halinde toplam 28.00 lira bedelle; mevcut alt yapının
fiber kabloyla takviye edilmesi, süreç içinde dijital televizyon yayınlarına ve internete açık, D-Smart,
Digitürk ve benzeri yayınlarına uyumlu, sahibi olacağımız ve hiçbir yayın bedeli ödemeden
sürekli yararlanacağımız ve hiçbir aparat kullanmadan, her odada sürekli yararlanacağımız bir yayın
sisteminin Eryaman 2. Etap Toplu Yapı Yönetimince kurulmasını ve devreye sokulmasını kararlaştırılmıştır.

Bütün iyi niyetli girişimlerimize rağmen, kimi adaların ve I.Etap Toplu Tapı Yönetiminin
engellemelerine rağmen, çok kısa bir süre içinde, I.Etap Yönetiminin yayınları keseceği 31.12.2012
tarihinden önce amaçlanan nitelikli yayınlar, yönetimimizin sorumluluğunda olan mevcut alt yapı üzerinden,
bütün konut adalarına yayın verecek biçimde merkezi bir HEADENT Televizyon Yayın sistemi devreye
sokulmuş ve bütün konut adalarına verilmiştir.

I.Etaptan gelen yayından çok daha nitelikli, gelişmelere açık televizyon yayınlarının kat
malikleri ve sakinleri tarafından gereği gibi izlenmesini engellemek için kimi ada yöneticileri, teknik
elemanlar adalara sokulmamış ve ayarların yapılması engellenmiştir.

Bütün engellemelere rağmen Eryaman II.Etap Toplu Yapı Yönetiminin sorumluluğundaki
Televizyon Yayınlar, oluşumuna katkıda bulunmayan adalar da dahil bütün adalara verilmiş ve kat
malikleri tarafından izlenmesi sağlanmıştır.

 Ancak, kimi ada yönetimlerinin II. Etap Toplu Yapı Yönetiminin yayınlarını almamaları
ve almak istemeleri yönünde hiçbir girişimde bulunmamaları, bunun yerine; konutlarda her bir odada
izlenmesi için ek masraflar gerektirecek ve çok büyük bedeller karşılığında tesis edilecek sistemler
kurmaya yönelmeleri karşısında verilmekte olan yayınlar kesilmiştir.

Kimi ada yönetimlerinin bütün bu gerçeklere rağmen, adalarında izlenmekte olan televizyon
yayınlarının yönetimimiz tarafından engellendiğini ve kesildiğini söyleyebilmeleri; niçin ve neyin
karşılığında olduğunu bilemediğimiz, ancak kat maliklerine ileri boyutlarda külfet getiren ve
getirecek girişimlerine karşı yönetimimizi suçlamaları, art niyetli, gerçekleri kat maliklerinden saklamaya
ve kat maliklerini yanıltmaya yönelik girişimlerdir.

Eryaman II.Etap Toplu Yapı Yönetimi, varlığı ve sorumluluğu gereği, Eryaman II. Etap bütünlüğü
içinde  sorumluluğunun gereğini yerine getirmiştir. Bu konuda Yönetimimizin yaptığı ve sürdürdüğü
bütün çalışmalar ve girişimler, Eryaman II. Etapta yaşayan herkese ve her kesime açıktır.

Eryaman II. Etap kat malikleri ve sakinlerine saygı ile arz olunur.

 

2.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 

NOT : www.eryaman2.com 
WEB ADRESİMİZDEN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.