TYY YÖNETİM PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ

 3.SULH HUKUK MAHKEMESİNİN KARARI

YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ İPTAL ETTİ

T.Y.YÖNETİMİ 1994 YILI PLANINA GÖRE YENİDEN YAPILANACAK 

 
T.C.
ANKARA BATI
3. SULH HUKUK MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO: 2014/439
KARAR NO: 2015/892
HAKİM: EROL ÖZDEMİR 34076
KATİP: BURCU BOLAT 102923
DAVACI: RECEP ÖZTÜRK - 11968670198Bilkent Plaza, B-l Blok, Bilkent, Ankara. ANKARA
VEKİLİ: Av. NECDET DİNÇER - Doğanbey Mahallesi İstanbul Caddesi 26/15 - Altındağ
Altındağ/ ANKARA
DAVALI : ER YAMAN 2.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ -ER YAMAN TOPLU KONUTLARI
2.ETAP 17476 ADA YÖNETİM BİNASI ETİMESGUT /
ANKARA
VEKİLİ: Av. MEVLÜDE ÖZGÜL TEKELİ IŞIK - Mebusevleri Mah. Ergin Sokak No: 12/4 ...
Çankaya/ ANKARA
DAVA: Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali)
DAVA TARİHİ: 26/09/2014
KARAR TARİHİ: 08/09/2015
GEREKÇELİ KARAR
YAZIM TARİHİ: 17/09/2015
Mahkememizde görülmekte bulunan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kat
Malikleri Kurulu Kararının İptali) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: