YARGI KARARININ UYGULANMASI İÇİN TOPLANTI ÇAĞRISI

ERYAMAN 2. ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ

adanız kat maliklerinin ismi, soyadı sicil numarası ve adresleri ile Ada Temsilciler Kurulu kararıyla
belirlenmiş ortak giderler katılım paylarının (aidatlarının) yönetimimize bildirilmesi hususunda adalara
07.01.2016 tarih ve 2016-205 sayılı yazımızla tebligat yapılmıştır.

SAYI : TYY.2016/205                                                                                                     07.01.2016
KONU: Yargı Kararının Uygulanması

 TÜM ADA BAŞKANLARI VE TEMSİLCİLERİ KATILMIŞTIR.

17460-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-76-77-78-79
ADA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA
          ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ, E.2014/439 K.2015/892 sayılı kararıyla; yetkisiz kişiler tarafından, usulsüz değiştirilen ve Etimesgut Tapu Sicil Müdürlüğünce de, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu' na aykırı olarak tescil edilen yönetim planlarını iptal ederek yürürlükten kaldırmış, 1994 tarihli ERYAMAN II ETAP (YEŞİL KONUTLAR) TOPLU YAPI YÖNETİM PLANININ geçerli ve yürürlükte olduğunu
karara bağlamıştır.
          Mahkemenin bu kararı 16.10.2015 tarihinde KESİNLEŞMİŞ, Etimesgut Tapu sicil Müdürlüğünce TESCİLİ yapılmıştır.
Bu karara göre, ERYAMAN II ETAP (YEŞİL KONUTLAR) TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI kapsamındaki bütün kat malikleri, mevcut BLOK YÖNETİCİLERİ, ADA YÖNETİM KURULLARI ve TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU, GÖREV, YETKİ VE * SORUMLULUKLARINI yürürlükte olan 1994 tescil tarihli Yönetim Planına göre yerine getirmek zorunluluğundadırlar.
          Bu kapsamda; Toplu Yapı Yönetim Kurulumuz, sorumluluğu gereği aidat ve muhasebe hizmetlerini, yürürlükte olan 1994 tescil tarihli yönetim planına göre yerine getirmek durumundadır.
          Bu nedenle, adanız kat maliklerinin ismi, soyadı sicil numarası ve adresleri ile Ada Temsilciler Kurulu kararıyla belirlenmiş ortak giderler katılım paylarının (aidatlarının) yönetimimize bildirilmesi gerekmektedir.
          Gereğini önemle rica ederiz.
                                                                                                                                                            Toplu Yapı Yönetim Kurulu Adına
 
                                                                                                                                                       Sinan KARSAN         Mehmet KARABENK

Günün Sözü

Yunan serpuşu olan fesi giymek uygun olur da, şapkayı giymek neden olmaz? Ve yine onlara, bütün millete hatırlatmak isterim ki, Bizans papazlarının ve Yahudi hahamlarının özel elbisesi olan cübbeyi ne vakit, ne için ve nasıl giydiler?
Kemal Atatürk - 1925

Hızlı Linkler

Web İstatistikleri

Bugün58
Dün79
Hafta137
Ay1504
Tümü46153

(C) Arne