2016 YILI TYY BÜTÇE ÇAĞRISI VE GÖRÜŞÜLMESİ

16.12.2015 tarih ve 2015-204 sayılı yazımızla Topu Yapı Yönetimi Bütçe Taslağının görüşülmesi içim tüm adalar toplantıya çağrılmıştır. 

(TÜM ADA BAŞKANLARI VE TEMSİLCİLERİ KATILMIŞTIR.)

01.01 2016 ve 31.12.2016 dönem Toplu Yapı işletme Projesi (bütçesi) görüşüp karara bağlamak üzere Ada Yönetim Kurulu Başkanları' nın 26.12.2015 Cumartesi Günü saat 15.00 de, Toplu Yapı Toplantı Salonunda Bütçe Taslağının görüşülmesi gündemiyle toplanmasını kararlaştırmıştır.
 
YAPILAN TOPLANTIDA YENİ BÜTÇENİN YAPILMAMASINA ESKİ BÜTÇENİN DEVAMINA KARARI VERİLMİŞ
 
UYGULANAN BÜTÇE VE ADALARA DÜŞEN AYLIK VE YILLIK KATILIMLAR

 

ADA NO | M2

 

D.SAYISI

 

2015-2016 BÜTÇESİ

 

M 2 FİYATI

 

AYLIK KATILIMI

 

YILLIK KATILIMI

 

DAİRELERE DAĞILIMI

 

AYLIK

 

 

 

 

 

 

 

 

17460

9.628

134

42.212,00 TL.

0,255

204,59

2455,14

33 M2 DAİRE

 

17461

18.658

238

98,80 İZ BED.

0,255

396,48

4757,79

48 M2 DAİRE

 

17462

12.603

155

42.310.08 TL.

0,255

267,80

3213,65

75 M2 DAİRE

 

17463

17.229

211

 

0,255

366,11

4393,39

76 M2 DAİRE

 

17464

14.143

186

 

0,255

300,53

3606,46

95 M2 DAİRE

 

17465

16.830

233

 

0,255

357,63

4291,65

96 M2 DAİRE

 

17466

12.003

155

 

0,255

255,06

3060,76

 

 

17467

11.717

151

 

0,255

248,98

2987,83

 

 

17468

11.011

146

 

0,255

233,98

2807,80

 

 

17469

11.856

147

 

0,255

251,94

3023,28

 

 

17470

7.802

99

 

0,255

165,75

1989,51

 

 

17471

8.075

92

 

0,255

174,26

2059,12

 

 

17472

5.436

75

 

0,255

115,51

1386,18

 

 

17477

6.769

87

 

0,255

143,84

1726,09

 

 

17478

2.030

14

 

0,255

43,13

517,65

 

 

TOPLAM

165.790

2.123.

42.310.08 TL.

 

3.525,90 Tl.

42.310,08 Tl